รับสมัครงาน

B.S.WORLD TRANSPORT CO.,LTD.

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

บริษัท บี.เอส.เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด มีความยินดีและขอต้อนรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นครอบครัว บี.เอส.เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดของงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร (ญี่ปุ่น),พนักงานขับรถส่วนกลาง,พนักงานขับรถตู้ รับ – ส่ง พนักงานพนักงานขับรถทั่วไป

อัตรา : จำนวนมาก

เงินเดือน : 9,930+ล่วงเวลาและอื่นๆรายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำหน่วยงานต่างๆของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 50 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 1 ปี ขึ้นไป
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
  • มีประสบการณ์ในการขับรถและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่วว่องไว และน่าเชื่อถือ

สวัสดิการ : ชุดยูนิฟอร์ม, มีที่พัก, มีประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต ,เงินเบิกกลางเดือน , เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

วิธีการรับสมัครสนใจกรุณาติดต่อ :

คุณมานิช กระจ่างพัฒน์ โทร. 084-678-5355

คุณกนกพร ละมายสิงห์ โทร. 086-323-6226

กรอกข้อมูล ใบสมัครงาน