กิจกรรม

B.S. WORLD GROUP CO., LTD. | B.S. WORLD TRANSPORT CO., LTD.

Uncategorized
admin

รับสมัครพนักงานขับรถ

บริษัท บี.เอส.เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด มีความยินดีและขอต้อนรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นครอบครัว บี.เอส.เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดของงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร (ญี่ปุ่น),พนักงานขับรถส่วนกลาง,พนักงานขับรถตู้ รับ – ส่ง พนักงานพนักงานขับรถทั่วไป อัตรา : จำนวนมาก เงินเดือน : 9,930+ล่วงเวลาและอื่นๆรายได้รวม

Read More »
Uncategorized
admin

อบรมพนักงานประจำหน่วยงานต่างๆ

สิงหาคม-กันยายน 2558อบรมพนักงานประจำหน่วยงานต่างๆ แจ้งถึงระเบียบปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขับรถ ภารกิจหลักของพนักงานขับรถ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ข้อควรปฏิบัติในการขับขี่ ระเบียบข้อห้าม แจ้งประกาศการเลิกจ้างพนักงานที่กระทำความผิดร้ายแรง แจ้งเรื่อง การติดต่อประสานงาน ช่องทางเพิ่มเติมในการติดต่อกับบริษัท กติกาในการลางาน แจ้งถึงสวัสดิการเพิ่มเติมที่บริษัทจะมีให้กับพนักงานในไตรมาสสุดท้ายของปี

Read More »