B.S.WORLD TRANSPORT CO.,LTD.

"ความพึงพอใจของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา"

เราคือผู้ให้บริการพนักงานขับรถ Outsourcing อย่างมืออาชีพ ผู้บริหารอย่างท่านจะหมดปัญหาเรื่องพนักงานขับรถของท่านไม่มาทำงาน หรือ ลาหยุด เราพร้อมให้บริการท่านแบบ รายวัน รายเดือน รายปี

อบรมพนักงานประจำหน่วยงานต่างๆ

สิงหาคม-กันยายน 2558
อบรมพนักงานประจำหน่วยงานต่างๆ

  • แจ้งถึงระเบียบปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขับรถ
  • ภารกิจหลักของพนักงานขับรถ
  • เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
  • ข้อควรปฏิบัติในการขับขี่
  • ระเบียบข้อห้าม
  • แจ้งประกาศการเลิกจ้างพนักงานที่กระทำความผิดร้ายแรง
  • แจ้งเรื่อง การติดต่อประสานงาน ช่องทางเพิ่มเติมในการติดต่อกับบริษัท
  • กติกาในการลางาน
  • แจ้งถึงสวัสดิการเพิ่มเติมที่บริษัทจะมีให้กับพนักงานในไตรมาสสุดท้ายของปี