B.S.WORLD TRANSPORT CO.,LTD.

"ความพึงพอใจของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา"

เราคือผู้ให้บริการพนักงานขับรถ Outsourcing อย่างมืออาชีพ ผู้บริหารอย่างท่านจะหมดปัญหาเรื่องพนักงานขับรถของท่านไม่มาทำงาน หรือ ลาหยุด เราพร้อมให้บริการท่านแบบ รายวัน รายเดือน รายปี

กิจกรรมเสริมความรู้ให้ พขร.