B.S.WORLD TRANSPORT CO.,LTD.

"ความพึงพอใจของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา"

เราคือผู้ให้บริการพนักงานขับรถ Outsourcing อย่างมืออาชีพ ผู้บริหารอย่างท่านจะหมดปัญหาเรื่องพนักงานขับรถของท่านไม่มาทำงาน หรือ ลาหยุด เราพร้อมให้บริการท่านแบบ รายวัน รายเดือน รายปี

 19 เมษายน 2559

  1. สัดส่วนของร่างกาย (Body composition)
  2. ความแข็งแรงและอดทนของระบบกล้ามเนื้อ (Muscular Strength and Muscular Endurance)
  3. ความอ่อนตัว (Flexibility)
  4. ความอดทนระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต (Cardiovascular and Respiratory Endurance)