Get Adobe Flash player

ให้บริการพนักงานขับรถผู้บริหารชาวไทยและชาวต่างชาติ / พนักงานขับรถส่วนกลางทั่วไป / พนักงานขับรถรับ-ส่ง พนักงาน  เอกสาร  และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ประจำโรงงาน

 

เรามีบริการครบวงจร

 -แบบบริการพนักงานขับรถ รายวัน

 -แบบบริการพนักงานขับรถ รายเดือน

 -แบบบริการพนักงานขับรถ รายปี

-แบบบริการพนักงานขับรถพร้อมรถบริการ  รายวัน

 -แบบบริการพนักงานขับรถพร้อมรถบริการ  รายเดือน

 -แบบบริการพนักงานขับรถพร้อมรถบริการ รายปี

 

บริษัท บี.เอส.เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิเช่น

 ·    Anden (Thailand)Co.,Ltd. 

 ·     DENSO International Asia Co.,Ltd.

·     DENSO Sales (Thailand) Co.,Ltd. 

·     DENSO (Thailand) Co.,Ltd. 

·     SEIKO PRECISION (Thailand) Co.,Ltd. 

·    Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd. 

·     TOYOTA MOTOR ASIA PACIFIC ENGINEERING AND MANUFACTURING CO., LTD.

 

              ทางบริษัท บี.เอส.เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด ตระหนักถึงงานด้านบริการ เป็นสาระสำคัญ หากท่านมีปัญหาด้านบริการ    บริษัทฯ ยินดีปรับปรุงและแก้ไขให้ทันที